A cigány/roma származású hallgatók nyelvhasználatának, kommunikációjának vizsgálata

Dátum
Szerzők
Gábor, Flóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a cigány/roma származású óvodapedagógus hallgatók nyelvhasználatát, nyelvi nehézségeit vizsgálom. A dolgozat célja, hogy megtudjam a hallgatók rendelkeznek-e a kétnyelvűségükből vagy a szociális helyzetükből adódó nyelvi hátránnyal, illetve a cigány nyelvet milyen körülmények között használják. A dolgozatban ismertetem az óvodapedagógus mintaértékű kommunikációját. A cigány/roma nyelvhasználatot és kommunikációs jellemzőket. Továbbá bemutatom a nyelvi hátrány jellemzőit és a kétnyelvűség előnyeit és hátrányait.
Leírás
Kulcsszavak
cigányság, nyelvhasználat, nyelvi hátrány, kommunikáció, kétnyelvűség, felsőoktatás
Forrás