Tehetséggondozás az általános iskola alsó tagozatában

Dátum
Szerzők
Somogyiné Víg, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a tehetséggondozás történetének rövid áttekintése után bemutatom mérési eredményeimet. Kutatásomhoz három kreativitás-tesztet (Körök; Képbefejezés; Szokatlan tárgyhasználat) használtam. Az adatokat a 10 éves korosztályban gyűjtöttem két iskola két 4. évfolyamos osztályában. A dolgozat harmadik részében saját tehetséggondozó programomat mutatom be, melyet negyedikes tanítványaimmal, egy 8 fős válogatott gyerekcsoporttal próbáltam ki a 2014-15-ös tanévben.
Leírás
Kulcsszavak
tehetséggondozás, alsó tagozat, kreativitás-mérés
Forrás