Új fejlesztésű, automata vizsgáló berendezés beüzemelése, tesztelése és módszerfejlesztése az autooxidációs Hidrogén-peroxid gyártó üzem munkaoldat vizsgálatához

Dátum
Szerzők
Szabó, József Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom a 2022-ben induló Mol Petrolkémia Zrt. poliol komplexum Hidrogén-peroxid üzemben lévő reakcióközeg (azaz munkaoldat) paramétereinek nyomon követésével kapcsolatos munkát foglalja magába. A hidrogén-peroxidot gyártó üzemben a munkaoldatban felhasznált 2-etil-9,10-antrakinon, mint reakcióhordozó a folyamatos visszaforgatás és az ismételt felhasználás miatt kialakuló mellékreakciók következtében kimerül, így bizonyos időközönként regenerálni szükséges. A munkaoldatból időközönként mintát kell venni emiatt és laboratóriumi mérésekkel meg kell állapítani a kimerültség fokát. Munkám során az Evonik és Thyssenkrupp által előírt és kivitelezett laboratóriumi méréseket, módszerfejlesztést végeztem el, illetve különös figyelmet fordítottam a felmerülő mérési nehézségek kiküszöbölésére, folyamatok gyorsítására. Feladatom közé tartozik továbbá az Evonik és Thyssenkrupp leirata alapján készített Metrohm automata műszer beüzemelése, tesztelése és mérési módszerének fejlesztése. Dolgozatom során a laboratóriumi műszerek üzemi minták befogadásának alkalmassá tétele a fő cél.
Leírás
Kulcsszavak
hidrogén-peroxid, MOL Petrolkémia Zrt., műszer beüzemelés, módszerfejlesztés, autooxidáció
Forrás