Attitűdök és sztereotípiák a pszichológusokkal kapcsolatban

Dátum
2013-11-29T09:20:04Z
Szerzők
Cséve, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat arra keres választ, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a pszichológusokkal kapcsatos sztereotip vélekedést. Az eredmények szerint a tény, hogy valaki járt már terápián pozitív irányba befolyásolta véleményalkotását, továbbá a nők körében kedvezőbb a kép a pszichológusokról. Az életkor és a megelőző tudás ezzel szemben nem befolyásolta az attitűdöt.
Leírás
Kulcsszavak
sztereotípia, attitűd
Forrás