Szimplektikus formák és alkalmazásaik a Minkowski síkon

Dátum
Szerzők
Szabó, Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Minkowski sík geometriájából a diplomamunka az ortogonalitással és a jellemzési tételekhez szükséges alapvető konstrukciókkal foglalkozik. Ismertetésre kerül Radon általános konstrukciója és a Radon síkok legalapvetőbb jellemzési tételei közül bizonyítjuk Busemann és Radon tételeit. Végül a Radon síkok egy jellemzési tételét ismertetjük a háromszögek területének kiszámítási formulája segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
Radon, szimmetrikus, Szimplektikus forma, Minkowski sík
Forrás