A DSM-5 Személyiségleltárral mért patológiás személyiségvonások pszichiátriai betegek körében

Dátum
Szerzők
Eszenyi, Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásunk célja volt a DSM-5 Személyiségleltár (The Personality Inventory for DSM-5, PID-5, Krueger és mtsai., 2012) által felmérhető patológiás szupervonások és személyiségvonások feltérképezése hospitalizált pszichiátriai betegek körében. A dolgozatban ezen szupervonások és személyiségvonások összefüggéseit is vizsgáltuk a gyermekkori ártalmas élményekkel. A személyiségzavar diagnózissal rendelkezők és ilyen diagnózissal nem rendelkezők között feltérképezésre kerültek az egyes patológiás személyiségvonásbeli különbségek.
Leírás
Kulcsszavak
patológiás személyiségvonás, gyermekkori ártalmas élmények, személyiségzavar, DSM-5
Forrás