A DVSC Futball Szervező Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése az éves beszámolók alapján

Dátum
2010-07-07T10:46:44Z
Szerzők
Papp, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája a DVSC Futball Szervező Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata és elemzése a beszámolók alapján. A 2004 – 2008. évek beszámolói segítségével készült el a munka. A dolgozat célja, a gazdasági elemzés szükségességének, általánosan alkalmazható módszereinek, mutatószámainak bemutatása, a DVSC Futball Szervező Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése és értékelése. Az első fejezetben a számvitelről, illetve gazdasági elemzésről kapunk szakirodalmi áttekintést. A következő fejezetben a vállalkozás ismerhetjük meg. A dolgozat második felében a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet részletes elemzése következik. A vagyoni helyzet elemzése során megvizsgáljuk a vagyoni struktúrát, valamint tőkeszerkezeti és fedezettségi mutatókat. A vállalkozás adósságállományára, likviditására vonatkozó megállapításokat a pénzügyi helyzet elemzésekor olvashatjuk. A jövedelmezőség vizsgálatára szolgáló mutatókat is részletezünk és végül az elemzés utolsó módszere a cash- flow elemzés következik. A szakdolgozat az eredményekből levont fontosabb következtetésekkel, javaslattétellel, valamint a munka összefoglalásával zárul.
Leírás
Kulcsszavak
DVSC Futball Szervező Zrt., vagyoni helyzet elemzése, pénzügyi helyzet elemzése, jövedelmi helyzet elemzése
Forrás