A felsőfokú továbbtanulási döntés determináns összetevői. - Empirikus kutatás a végzős Hargita megyei középiskolás tanulók körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
Another choice after finishing secondary school: university or work? Does the decision taken earlier - on the choice of secondary school - affect the decision to be taken four years later? Behind every (further education) decision there are manifest and latent variables. The target population of our research is the senior students in Harghita County. We use a multistage group sampling. In the first stage, all the Hungarian-language theoretical high schools (lyceums) in the Szekler county (Harghita) were included in the sampling frame, and pairs of vocational high schools were matched. We were interested to find out which factors and arguments induce students' decisions for or against further education. The family background effect is also present in students' post-secondary school decisions, since there is little discrepancy between investment risk and probability of success for children of higher-status parents, and the same applies to the gap between aspirations and actual achievement.
A középiskola befejezése utáni újabb döntés: egyetem vagy munka? Vajon kihatással van-e a korábban, - a középiskolaválasztás kapcsán - meghozott döntés a négy év után hozandó döntésre? Minden (továbbtanulási) döntés mögött manifeszt és látens változók húzódnak meg. Kutatásunk célcsoportját a Hargita megyei végzős tanulók képezik. Többlépcsős, csoportos mintavételt alkalmazunk. Az első lépcsőben a székelyföldi megyében (Hargita) fellelhető magyar tannyelvű elméleti gimnáziumok (líceumok) mind bekerültek a mintavételi keretbe, s ehhez szakközépiskolai iskolapárokat illesztettünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mely tényezők, érvek indukálják a tanulók továbbtanulás melletti vagy elleni döntését. A tanulók középiskola befejezése utáni döntéseiben is érvényesül a családi háttér hatás, ugyanis a magasabb státusú szülők gyermekei esetében csekély a befektetési kockázat és a siker valószínűsége közti diszkrepancia, ahogyan az aspirációk és a tényleges megvalósulás közti eltérés is.
Kulcsszavak
higher education decision, rising rates of returns, felsőfokú továbbtanulás döntés, befektetés-megtérülési ráta
Forrás