3D-s mobiljáték fejlesztése Unity-vel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban egy 3D-s mobiljátékot készítettem a Unity segítségével. A dolgozat első felében bemutatom a választott játékmotort, annak fontosabb fogalmait és elemeit. Dolgozatom második felében tárgyalom ki a játék elkészítését. Ennek keretében végigveszem a játék elemeit, azok felépitését, miközben azt is illusztrálom, hogy ezek miként épülnek egymásra és milyen szkripteket használtam a fejlesztés során. Végezetül röviden ismertetem magát az elkészült játékot is.

Leírás
Kulcsszavak
Unity, játékfejlesztés, mobil, C#
Forrás