A kormányformák nemzetközi összehasonlító vizsgálata

Dátum
2014-01-22T13:04:19Z
Szerzők
Szabó, Boglárka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a demokratikus kormányzati rendszereket, így a prezidenciális, félprezidenciális és a parlamentáris rendszert mutatom be. A dolgozat elején a demokráciával és a hatalommegosztás elvével foglalkozom, amelyek a demokratikus hatalomgyakorlás és berendezkedés fontos biztosítékai. Ezt követően a kormány és kormányzás fogalmának ismertetése után, a három kormányforma általános jegyeit jelenítem meg. A dolgozat törzsét képező részben Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Oroszország és az Egyesült Államok kormányzati rendszerének főbb elemei alapján, különböző szempontok szerinti komparatív elemzést végzek. A jelenlegi politikai tendencia alapján több államban az amerikai elnöki rendszer megvalósítása, mint célkitűzés jelenik meg, így a dolgozat végén a parlamentáris államok - beleértve a magyar kormányzati rendszer- prezidencializálódási folyamatát tanulmányozom.
Leírás
Kulcsszavak
kormányforma, nemzetközi összehasonlítás
Forrás