Budapest turisztikai versenyképességének vizsgálata, különös hangsúlyt fektetve Bécs és Prága városaival való összehasonlítására

Dátum
Szerzők
Takács, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban Budapest helyzetét vizsgáltam a nemzetközi városlátogatások piacán, összehasonlítva elsődleges versenytársaival, Béccsel és Prágával. Primer kutatás által megállapítottam, hogy Budapest mely területeken szorul fejlesztésekre brit és német vélemények alapján. Kérdőívezést követve felmértem az alábbi két nemzet utazási szokásait. Az eredményeimet diagramok segítségével szemléltettem. A megkérdezés eredményei alapján következtetéseket és javaslatokat tettem Budapest fejlesztésével kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
Budapest, Bécs, Prága
Forrás