Kényszerítő bírság és átalányösszeg, különös tekintettel az Európai Bíróság esetjogára

Dátum
2009-01-28T12:08:35Z
Szerzők
Sógor, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat az EK Szerződés 228. cikk (2) bekezdés szerinti kikényszerítési eljárás, és a keretében kiszabható pénzügyi szankciókkal kapcsolatos problémák felvázolására törekszik. A kutatási módszerem elsősorban a Bíróság esetjogának és a Bizottság iránymutatásainak, javaslatainak a pénzügyi szankciókkal kapcsolatos problémák szemszögéből történő vizsgálata. A dolgozat célja, hogy rámutasson ezekre a problémákra, valamint eligazításul szolgáljon a kényszerítő bírság és az átalányösszeg kiszabhatóságának – nem mindig egyértelmű - feltételei között. Mivel egy alakuló jogintézményről van szó, nincs egységes irodalmi álláspont a problémák megválaszolására. A szankciók jellege jelenleg alig megfogható, csak egyes vonásaiból következtethetünk arra, hogy egy már létező eljáráshoz kell hasonlítanunk, vagy egy teljesen új, a többi eljárástól és azok jellegétől különálló jogintézményről van e szó. A szankciók célja, hogy a tagállamokat rákényszerítsék a kötelezettségeik teljesítésére: a kényszerítő bírság a mihamarabbi teljesítést, az átalányösszeg inkább a visszatartó erőt hivatott elérni. A Bizottság akkor tesz javaslatot szankcióra, ha a tagállammal nem sikerül megegyezni, ha az nem szünteti meg – a korábban már ítéletben kimondott – jogsértést. A Bizottság iránymutatásaiban meghatározta, hogy milyen szempontok alapján tesz javaslatot. A Memorandum és az 1997-es közlemény csak a kényszerítő bírság szempontjait (jogsértés súlyossága, időtartama, visszatartó erő) és számítási módszerét adta meg, melyeket a Bíróság az első szankciót kiszabó ítéletében (C-387/97. sz. ügy) magáévá tett, így emelve be az esetjogba a szempontokat. A C-304/02. sz. ügyben a két szankció együttes kiszabására került sor, ami már a Bizottság eddigi iránymutatásainak a felülvizsgálatát kívánta: 2005-ös közlemény az átalányösszeg indítványozásának szempontjait és számítási módszerét is megadja. Az átalányösszeg gyakorlati érvényesülésére pedig a Bíróság legfrissebb ítéletében (C-121/07. sz.) kapunk válaszokat.
Leírás
Kulcsszavak
kényszerítő bírság, átalányösszeg, kikényszerítési eljárás, főtanácsnoki indítvány, Európai Bíróság, Bizottság
Forrás