Vetési varjú (Corvus frugilegus L.) fészektelepek felmérése Balmazújváros térségében

Dátum
2011-10-26T12:09:13Z
Szerzők
Tóth, Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vetési varjú (Corvus frugilegus) ismert, de ugyanakkor kevésbé kutatott faj. Sokan felismerik, azonban kevesen ismerik ökológiájukat, találkozási és fészkelési szokásait. Kutatásom célja a pontosabb ismeret szerzés, a jobb megismerés, ökológiai térképezés volt. Az általam szerkesztett kérdőívvel a gazdák részéről kívántam fölmérni, e faj körül kialakult problémát 2009-ben. A gazdák véleménye eltérő volt. Egyesek kifejezetten „hasznosnak” mások rendkívül „károsnak” tartották. Kétség kívül a faj körül kialakult nézetek nem újkeletűek. Már az 1900-as évek első éveiben több szaklap is másképp vélekedett a vetési varjúval kapcsolatban. Második feladatom volt hogy Balmazújváros határában található egyik legnagyobb több száz költő párnak otthont adó költőtelepet felmérjem. 2009-ben a felmérés sikerrel befejeződött. Megfigyeléseimmel igazoltam, hogy az egyik legjelentősebb költőtelep a térségben. 2010-ben fontosnak tartottam, hogy a felmérést kiterjesszem a nagyobb értelemben vett balmazújvárosi régióra. Több természetvédelmi őr és elhivatott képzett madarászok segítették munkámat, akik hasznos információkkal láttak el e fajjal kapcsolatban. Egész évben tartó megfigyeléseim pontos képet adtak arról, hogy mikor, hol, mennyien, milyen területen, mennyi ideig tartózkodnak. 2011-ben tovább folytattam megfigyeléseimet, így már sokkal komolyabb adatsorral rendelkezem a Balmazújváros környéki területek vetési varjú állományáról. Vizsgálataimmal így még pontosabb felmérést tudtam készíteni. Igazoltam, hogy az általam 2009-ben vizsgált költőtelep közel s távol a legjelentősebb a régióban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a telepet minden eszközzel és elérhető forrással meg kell védeni. A gazdákat pedig tudatformálással, szakszerű tájékoztatással szükséges tájékozatni a faj helyzetéről a város határában. A további felmérések és kutatások nélkülözhetetlenek.
Leírás
Kulcsszavak
vetési varjú, fészektelep
Forrás