Az óvoda és a család kapcsolata és együttműködése

Dátum
Szerzők
Fauszt, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az óvoda és a család együttműködési formái, kapcsolata. A dolgozat a társadalmi változásokat mutatja be a rendszerváltástól napjainkig. Hogyan valósítják meg a különböző pedagógiai programmal működő óvodák a közösségi nevelést és a szocializációt? Az óvodavezetőkkel készített interjúk során a klasszikus és speciális kapcsolattartási formákat hasonlítottam össze. Az óvodában a munkatársi, szülői közösség és a gyermekközösség miként változik az intézményi nevelés időszakában? A családok szociokulturális háttere miként befolyásolja az intézményválasztást? A különbségek felkutatása érdekében egy egyházi fenntartású és egy önkormányzati fenntartású óvodában vizsgálódtam. Az önkormányzati óvodán belül is mutatkoznak eltérések, mivel egy Waldorf pedagógia alapján nevelő és egy hagyományos csoport került összehasonlításra.
Leírás
Kulcsszavak
óvoda, család, szocializáció, együttműködés
Forrás