A balett mint színpadi műfaj

dc.contributor.advisorOláh, Szabolcs
dc.contributor.authorZádor, Lívia
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2016-04-18T09:57:23Z
dc.date.available2016-04-18T09:57:23Z
dc.date.created2016-04-14
dc.description.abstractTémaválasztás: Sokak számára a klasszikus balett szemet gyönyörködtető élmény, ám már ehhez is felkészültség, ráfordítás szükséges, az pedig különösen nem magától értetődő, hogy kik számára képvisel értéket, presztízst. A balett a kultúra egy nagyon speciális mozgásművészeti jelensége, ezért indokolt a kultúratudományi megközelítése. A menedzsment szempontú vizsgálatot pedig a színház intézményi rendszerbe való beágyazottsága követeli meg. Dolgozatom megírásához a korábbi klasszikus balett elmélet-, gyakorlat és tánctörténet órákon tanult, valamint egyetemi tanulmányaim során elsajátított kultúratudományi ismereteimre támaszkodom. Célmegjelölés: Célom, hogy beazonosítsam a balett kultúránkban betöltött értékeit, és dolgozatomban szempontokat fejtsek ki, melyekre később a táncművészet legkidolgozottabb mozdulatnyelvének közkedveltté tevését lehetne szervezett módon elősegíteni. Dolgozatomban nem annak empirikus igazolására vállalkozok, hogy a balett presztízsművészet (ennek az összefüggésnek a kutatása is elvégezhető volna, de egy másik szakdolgozatban). Engem most kultúratudományi szempontból foglalkoztat egy formanyelv. Azt vizsgálom e formanyelv ismerőjeként, hogy az exkluzivitását hogyan lehetne oldani: hogyan kellene menedzselni a balett élvezetére nevelést a társadalomban. Tágabb értelemben a kultúrában betöltött szerepe szempontjából érdekel egy komoly hagyományokra épülő klasszikus művészet értékének elismerése és elismertetése a XXI. században. Hipotézisem: A balettet nagyon szűk réteg látogatja: elsősorban a művészetek iránt érdeklődők, de azon belül is egy szűkebb csoport. Azonban ezt nem minden esetben azért teszik, mert megértik annak lényegét, hanem mert presztízsként él a fejükben a balett jelensége. Ennek oka a balett formanyelvének bonyolultsága, valamint a megértésére szánt energia hiánya. Felépítés: Dolgozatom első része vázolja azokat az alapismereteket, kulcsfogalmakat és táncnyelvet, melyek szükségesek a hipotézisem megerősítéséhez. Munkám második részében a műfajon belül általam nagyra becsült balett előadás, illetve részlet elemzésének segítségével mutatom meg mit érdemes élvezni a táncművészet e fegyelmezett, kifinomult és komoly hagyományokra épülő XXI. századi formájában. Kutatói kérdések: Szükség van-e szélesebb társadalmi réteggel megértetni és elismertetni a balett művészetét? Ha igen, akkor milyen intézményes változtatásokra van szükség a magyar oktatásban és egyéb területeken? Módszertan: Szakdolgozatom témája a balett napjaink kultúrájában elfoglalt helyének meghatározása, illetve a jelenség feltárása és magyarázata, melynek előzményeként felhasználom saját tánctörténeti- és balett elméleti ismereteimet, valamint gyakorlati tapasztalataimat. Továbbá a választott témában fellelhető szakirodalmak mélyreható kutatásának eredményeképpen született meg dolgozatom. Társadalmi haszon és aktualitás: Véleményem szerint nincs elegendő tiszta klasszikus balett elemekre alapuló előadás a magyar kőszínházakban (kivéve a Magyar Állami Operaházat). Azok népszerűsítése és tágabb társadalmi rétegekhez való eljuttatása kultúránk számára elengedhetetlen. Ugyanakkor hazánk számos tehetséges balettművész otthona, akik nehezen találnak szaktudásuknak megfelelő színteret és ez által elvesztik kizárólagos elkötelezettségüket a balett iránt.hu_HU
dc.description.correctorBK
dc.description.courseKommunikáció- és Médiatudomány Szakhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent43hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/224993
dc.language.isohuhu_HU
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectbaletthu_HU
dc.subjectklasszikus balett
dc.subjecttáncművészet
dc.subjectkultúratudomány
dc.subjectművészetmenedzsment
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kultúratudományhu_HU
dc.titleA balett mint színpadi műfajhu_HU
dc.title.subtitleKultúratudományi szempontú és művészetmenedzsment alapú megközelítésbenhu_HU
Fájlok