Az RR Donnelley Magyarország Kft. teljesítményértékelő rendszerének vizsgálata

Dátum
Szerzők
Bodnár, Izabell
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témájához szükséges kutatásokat az RR Donnelley Magyarország Kft.-nél végeztem. A kutatómunka célkitűzése volt megvizsgálni a vállalat teljesítményértékelési rendszerét, valamint felmérni a szervezetben dolgozók véleményét a rendszerről. A célkitűzések elérése érdekében többfajta módszert alkalmaztam: dokumentumelemzést és kérdőíves felmérést végeztem, végül pedig egy célzott interjút készítettem a szervezet HR vezetőjével.
Leírás
Kulcsszavak
teljesítményértékelés
Forrás