Motivációs és ösztönzési rendszer a National Instruments vállalatnál

Dátum
Szerzők
Ujlaki, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat a motivációs és az ösztönzési rendszer tárgykörében helyeztem el, hiszen a terület mélyreható vizsgálata kiemelt fontossággal bír a versenyképes vállalati működés fenntartásához. A kijelölt téma gyakorlatban történő érvényesülésében a National Instruments Hungary Kft. debreceni telephelyének működési folyamatai szolgáltatták a példákat. A szakdolgozatom két nagyobb egységre osztható. Elsőként készítettem egy szakirodalmi áttekintést a motiváció és az ösztönzés elméleteiről, majd ezek megvalósulását vizsgáltam a vállalati gyakorlatban számos példán keresztül. Az első részben a téma elméleti hátterét vázoltam fel a legfontosabb definíciókkal, folyamatokkal és modellekkel. Bemutattam az emberi erőforrás menedzsment fogalmát és annak céljait, mintegy elméleti keretet adva ezzel a dolgozatnak. Ezután a motiváció folyamatát, típusait és elméleteit ismertettem, illetve a munkajellemző modellt. Az ösztönzésmenedzsment és az ösztönzési rendszer szemléltetése után pedig a nem anyagi jellegű ösztönző eszközök, illetve a béren kívüli juttatások csoportosítása következett. Továbbá fontosnak tartottam említést tenni az alkalmazottak motivációjának növeléséhez hozzájáruló tényezőkről és a helyes jutalmazás ismérveiről is. A dolgozat második részében a National Instruments általános bemutatása után, a debreceni telephely fejlődését tekintettem át, illetve a cég által elért eredményeket és az NI platformot. Azért tartom lényegesnek ezek rövid ismertetését, mert nagyban hozzájárulnak vállalat által képviselt arculathoz és működési elvekhez, valamit meg is határozzák azokat. A cég bemutatása után a motiváció elméletek érvényesülésére, a nem anyagi jellegű ösztönzésre, illetve a béren kívüli juttatások csoportosítására hoztam fel példákat. A kijelölt témakörhöz 63 kapcsolódó gyakorlati példákhoz a National Instruments Hungary Kft. debreceni telephelyének dolgozóival folytatott megbeszélések során jutottam hozzá, az általuk szolgáltatott adatokat és információkat használtam fel. Főként primer kutatásokat folytattam, strukturálatlan interjúk formájában, de szekunder kutatást szintén végeztem a vállalat hivatalos honlapja alapján. A szakirodalmi áttekintésben felsorolt elméleti háttérismereteket összekapcsoltam a konkrét vállalati tapasztalatokkal, mégpedig úgy, hogy a gyakorlatban történő megvalósulásukat bemutatom egy-egy példán keresztül.
Leírás
Kulcsszavak
Motiváció, Ösztönzés
Forrás