Az autista egyetemisták felé irányuló kortárs segítői szándék hátterében álló tényezők kérdőíves vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kérdőíves kutatásomban az egyetemisták hiedelmeit, vélekedéseit, attitűdjeit és normáit igyekeztem feltárni az autista kortársaikkal kapcsolatban annak érdekében, hogy jobban megértsük, milyen tényezők befolyásolják az elfogadást, jelzik előre a segítő viselkedést. A kortárs segítő viselkedést motiváló tényezők feltárására a tervezett viselkedés elmélete jó értelmezési keretnek bizonyult, a modell egyes komponensei mentén összeállt itemek megbízható skálát alkottak vizsgálatomban. A segítő viselkedéses szándék leginkább a normákkal és az észlelt kontrollal áll szoros kapcsolatban, ugyanakkor a segítői tevékenység vélt kellemessége és a hasznossága (az autista hallgató számára) is szerepet játszik abban, hogy szeretne-e kortárs segítő lenni valaki. Az autizmus spektrum állapottal kapcsolatos tudás és információ csökkenti a sztereotípiákat az autista emberekkel kapcsolatban, ugyanakkor eredményeim alapján a közelebbi, személyes kapcsolat nem jár együtt kevesebb hiedelemmel ezzel a csoporttal kapcsolatban.

Leírás
Kulcsszavak
autizmus spektrum, kortárs segítés, tervezett viselkedés elmélet, sztereotípiák
Forrás