JIRA, mint incidensmenedzsment eszköz használata egy vállalatirányítási rendszer fejlesztésében

Dátum
2014-06-10T09:33:04Z
Szerzők
Kiss, Dániel András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatban bemutatásra kerültek a szoftverteszteléssel és incidensmenedzsmenttel kapcsolatos alapvető tudnivalók. A bevezetés utáni első fejezet foglalkozik a szoftverteszteléssel, ahol ismertetésre került, hogy mit lehet a szoftver minőségén értelmezni, és, hogy milyen módon lehet mérni metrikák segítségével a minőséget. A második fejezetben tértem ki az incidensmenedzsmentre, ahol ismertettem a hibajelenségek közti különbségeket, és egy általános leírást adtam arról, hogy egy hibajelentésnek mit kell tartalmaznia. A 3. fejezetben kerültek általános bemutatásra a tesztelést segítő eszközök, hangsúlyosan azok, amelyek a tesztelés menedzselését és az incidensmenedzsmentet segítik. Ezután gyakorlati példákkal mutattam be, hogy a JIRA-t, hogyan használják egy nagyvállalatnál.
Leírás
Kulcsszavak
incidensmenedzsment, jira
Forrás