Hibás termék által okozott kárért való felelősség

Dátum
Szerzők
Bártfai, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a hibás termék által okozott kárért való felelősség. Dolgozatomban bemutatom a termékfelelősség fejlődésének főbb momentumait, a termékfelelősségről szóló Európai Uniós irányelvet. Feltárom az irányelven alapuló első magyar termékfelelősségi törvényt, majd a jelenleg hatályos termékfelelősségi rendelkezéseket, mely az új Polgári Törvénykönyv részét képezi. Ezt követően ismertetem a termékbiztonságot és a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény rendelkezéseit. Kitérek a termékbiztonságot szolgáló közösségi tájékoztatási rendszerre. Szakdolgozatom végén néhány termékcsoportra vonatkozó speciális előírásokat foglalok össze.
Leírás
Kulcsszavak
termékfelelősség, termékbiztonság, hibás termék
Forrás