Túrkeve emlékezethelyei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a nagykun közösség részét alkotó Túrkeve városának emlékezethelyeivel foglalkoztam, amelyben átfogó képet nyújtottam a város múltjáról, illetve a múltra való emlékezés helyi megnyilvánulásairól. Túrkeve utcáinak, múzeumának, templomainak, emlékműveinek, emléktábláinak, ünnepségeinek hátterét a nemzet, valamint a település történelméhez szorosan kapcsolódó események és személyek tevékenységei adják. Túrkeve közéleti személyiségei tűnnek elénk az utcaneveknél, emléktábláknál, ünnepségeknél vagy intézményeknél, olyanoké, akik sokat tettek a városért, annak kultúrájáért. Túrkeve emlékezethelyei jelentéshordozók tekintetében szélesnek mondható, egyaránt megtalálhatóak a városban anyagi és eszmei emlékezethelyek. Túrkeve emlékezethelyei folyamatosan bővülnek, új emlékműveket avatnak és új ünnepeket tartanak. Utcanevek és az ünnepek tekintetében megfigyelhető, hogy egy-egy név, ünnep eltűnik egy időre, majd később újra aktualitást nyer.

Leírás
Kulcsszavak
Túrkeve, emléktábla, utca
Forrás