A jegybanki szerepek és azok változása

Dátum
Szerzők
Katonka, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a jegybanki szerepeket és azok változásait választottam. A témaválasztást az indokolta, jegybankok egy-egy adott állam életében meghatározó szerepet töltenek be, a monetáris politika alakításával a gazdaság meghatározó mozgatórugói. Az államon belül pedig az egyes emberek életére is hatást gyakorolnak a jegybankok. A gazdasági stabilitás fenntartása a Magyar Nemzeti Bank feladata, és e stabilitás megléte a gazdaság összes szereplőjének érdeke, legyen az akár az állam, vállalkozások vagy akár a háztartások. A dolgozat első fejezetébe azt szeretném kifejteni, hogy mi is az a bankrendszer, milyen bankrendszerek ismertek, és hogy ezek milyen körülmények között alakultak ki. A bankrendszerek fajtáinak kialakulása mellett azt is szeretném bemutatni, hogy a különböző történelmi időszakokban hogyan alakult a jegybankok helyzete, hogyan befolyásolta a történelem alakulása a jegybankok mindenkor kényes viszonyát a politikával. Ezt követően a jegybankok funkcióra és a funkciók évek során bekövetkező változásaira kívánok kitérni. A dolgozat további részében a hazai jegybankkal, a Magyar Nemzeti Bankkal kívánok foglalkozni, azon belül is először a jegybank funkcióival a különböző történelmi korokban. A korszakok közül külön alfejezetet képez a XIX. században az Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, a XX. század, majd végezetül az időben hozzánk legközelebb eső időszak, a rendszerváltást követő időszak egészen napjainkig. Az ezt követő fejezetekben a Magyar Nemzeti Bank feladatait kívánom bemutatni, valamint a funkcióit, szervezeti felépítését, kitérve az egyes szervekhez tartozó hatáskörre, illetve azt, hogy egy politikailag megterhelt időben milyen mértékben képes a hazai jegybank függetlenedni a politikától, pártoktól, egyéb személyektől. A dolgozat utolsó részében egy rövid kitekintést kívánok tenni az európai kapcsolati pontokra, megkísérlem bemutatni azt a viszonyrendszert, ami a Magyar Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere között fennáll.
Leírás
Kulcsszavak
mnb, jegybank, szerepe, bankszféra, bank
Forrás