A homocisztein szerepe a natív koronáriák és a véna graftok ateroszklerotikus megbetegedéseiben

Dátum
Szerzők
Balogh, Emília
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyar nyelvű összefoglaló: A koronária betegség (CAD) súlyos manifesztációi és azok szövődményei a fejlett társadalmak természetes és korai halálozásának jelentős okai. Az egyre nagyobb egészségügyi kiadások miatt elvárt, hogy a kardiológiai intervenció/prevenció többet jelentsen a „veszélyes” érszakaszok mechanikai revaszkularizációjánál. A széles körvben elérhető korszerű gyógyszeres és intervenciós technikák ellenére a natív koronáriák/graftok degeneratív elváltozásai, illetve szövődményei az életkilátás jelentős korlátozói. Ismert rizikófaktorainak, illetve társbetegségeinek jelentősége nem ritkán alábecsült, illetve kezelésük effektivitása elégtelen. Natív- és véna graftolt koronária betegek rizikófaktorai szerepének vizsgálatát tűztem ki kutatásom céljául. Kilencszázötvenöt CAD beteg adatait gyűjtöttük és elemeztük 1999-től 2007-ig, illetve 75 fős CABG-SVG (koronária áthidaló műtét saphena véna grafttal) alcsoport adatait 2013-ig: társbetegségeiket, rizikófaktoraikat, legalább 12 hónap után ismételt szelektív koronária angiográfiás vizsgálataik eredményeit rögzítettük és elemeztük. A natív koronária betegeket szignifikáns koronária szűkület/korábbi miokardiális infarktus (MI) jelenléte/hiánya alapján 4 csoportba soroltam, szignifikáns szűkület és MI negatív személyek képezték a kontroll csoportot. A 75 fős, CABG során véna graftot (SVG) kapott betegeket az SVG utánkövetéskori státusza szerint “intact” (<20%); “szűkült” (20-99%) és elzáródott csoportba soroltam. Eredményeink alapján natív koronária betegek körében az emelkedett Hcy-szint nőknél függetlenül kapcsolódott a CAD jelenlétéhez, míg az emelkedett Lp(a) pedig az MI, vagy a CAD és MI előfordulásához. A Hcy és az Lp(a) együttes emelkedése további kockázat növekedést mutatott CAD-ra a teljes betegcsoportban, a legnagyobbat (több mint 3.5-szoros kockázat növekedést) nőknél. A CAD és MI együtt előfordulása közel háromszoros volt a Hcy- és Lp(a) emelkedett csoportban, míg az MI kockázata majdnem hatszoros az <55 év nőknél. Az SVG betegek körében a Hcy-szint szignifikáns pozitív és független kapcsolatot mutatott az SVG betegség (lumen átmérő csökkenés, %) jelenlét mértékével. Egy 1µmol/L-nyi Hcy szintemelkedés 0,053% lumen átmérő szűkületnövekedéssel/hó állt kapcsolatban, ami teoretikusan +10 µmol/L magasabb Hcy-szint esetén 5 év alatt 32,1% lumen átmérő csökkenést prognosztizál. Az emelkedett Hcy-szintű betegek az átlagnál jelentősebb kockázattal bírnak a vaszkuláris degenerációra. A vizsgálatunkban tapasztaltak alátámasztják szelektált CAD betegek (natív koronária intervención/CABG-n átesettek) körében további kutatások végzését, például a homocisztein-szint csökkentő kezelés hatásának felderítésére. Angol nyelvű összefoglaló: Serious manifestations and complications of coronary artery disease (CAD) are the major cause of natural and premature deaths in developed societies. Due to increasing health care costs, cardiac intervention/prevention is expected to provide more than a mechanical revascularization of affected vascular segments. Despite the widely available sophisticated therapeutic options and medicines degenerative transformations of native coronary arteries/grafts and their complications are serious limitations of life expectancy. Importance of risk factors or comorbidities is often underestimated or their management is ineffective or inadequate. The objective of my research was to examine the role of novel risk factors on native coronary/saphenous venous graft degeneration among CAD patients. Data of nine hundred and fifty-five CAD patients were collected and analyzed from 1999 to 2007 and in a subgroup of 75 CABG-SVG (coronary artery bypass surgery, saphenous venous graft) patients till 2013: data of comorbidities, risk factors, results of repeat selective coronary angiographies were recorded and evaluated. Native coronary artery patients were divided into 4 subgroups based on presence or absence of significant coronary artery stenosis/previous myocardial infarction (MI), patient without significant coronary artery stenosis and MI formed the control group. Seventy-five patients receiving CABG-SVG were divided into subgroups according to their graft status as "intact" (<20%); classified "narrowed" (20-99%) and blocked SVG group at follow-up. Results showed independent relationship in female native coronary patients between elevated Hcy and presence of CAD, while elevated Lp(a) was associated with the presence of MI or MI and CAD together. Combined Hcy and Lp(a) elevation showed higher risk for CAD in the whole patient group, the highest (more than 3.5 fold risk) in women. Presence of CAD and MI was nearly three-fold increased in the Hcy-, and Lp(a) elevated group, whereas risk of MI was almost six-fold increased in women <55 years. Regarding SVG patients Hcy-level has showed significant positive and independent correlation with the presence of SVG disease (lumen diameter reduction,%). 1μmol/L elevation of Hcy was related to 0.053% increase of lumen diameter stenosis per month, which theoretically means that +10 µmol/L higher Hcy level relates to 32.1% decrease in lumen diameter over 5 years. Patients with elevated Hcy have greater risk of vascular degeneration. Experiences of our study may support the need of further researches among selected CAD patients, collecting further results regarding effect on progression of Hcy-lowering treatment.
Leírás
Kulcsszavak
homocisztein, koronária betegség, miokardiális infarktus, ateroszklerózis, véna graft betegség, rizikófaktor interakció, atherosclerosis, coronary artery disease, myocardial infarction, vein graft diesase, risk factor interaction, homocysteine
Forrás