A megtévesztő magatartás sajátosságai a költségvetési csalásban

Dátum
Szerzők
Balláné Szentpáli, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bírói kinevezésem óta vagyon elleni és különböző gazdasági bűncselekmények elbírálásában veszek részt. E tényállások között jelentős számban jelennek meg azok az esetek, amelyekben csalás, illetőleg csalási jellegű elkövetési magatartások megítélésére kerül sor. Tényállástani szempontból jelentős az a változás, amely szerint az adócsalás helyébe 2012. január 1. napjától a költségvetési csalás lépett. A dolgozatom hipotézise szerint, a jelenleg hatályos anyagi és eljárási szabályozás, megfelelően szolgálja a magyar állam költségvetésének valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A fentiekben megfogalmazott hipotézis ellenőrzésének érdekében, az adócsalás és a költségvetési csalás megvalósulását több szempontból elemzem. Bemutatom a megtévesztő magatartás, a célzat valamint a vagyoni hátrány intézménytörténetét a hatályos szabályozásig. A tényállási elemek bemutatása szorosan összefügg a bűncselekmény elkövetői kör személyiségének leírásával. Napjainkban hangsúlyossá vált a költségvetési csalással összefüggésben a bűnszervezetben elkövetés. A fehérgalléros bűnözői körök felismerték, hogy együtt összefogva, még inkább károsítani tudják a költségvetést. Erre a problémára reagálni, minél szakszerűbb, hatékony eljárással lehet. Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozását követően, fokozott igényként merült fel, az unió költségvetésének védelméhez kapcsolódó szabályok megerősödése, így az unió pénzügyi érdekeinek a védelme. Kérdés azonban az, hogy ezen egyezmények és bírósági ítéletek segítik-e, az előtte lévő költségvetési csalás elbírálásában? Szükséges megvizsgálni, hogy a hatályos Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a kötelező előkészítő ülés megtartásán keresztül, megteremtette-e a költségvetési csalási eljárások gyorsításának a lehetőségét. Disszertációm zárásaként felhívom a figyelmet a fehérgalléros bűnözés virágzására, a mögöttes gazdasági tényezőkre, amelyek magukban rejtik a költségvetési csalás számának egyre fokozódó növekedését. Since my appointment as a judge I have taken part in the judgment of offenses against property and various economic offenses. The modification effective from 1 January 2012 - when tax fraud was replaced by budget fraud - is significant from the aspect of the statement of facts as well. There have been scientific analyses examining the issues of tax fraud and budget fraud facts, and these provided substantiated findings on the problems of continuity, unit-majority, multiple offenses and other issues related to the facts of substantive law and procedural law. In accordance with this hypothesis, I examine whether the material and procedural legal institutions discussed in my dissertation apply to everyday practice fully and effectively - focusing on budget fraud and the related court proceedings. In order to check the hypotheses outlined above, I have analysed tax fraud and budget fraud occurrences from various aspects. I present the institutional history of misleading conduct, intent and loss up to the effective regulations. The presentation of the constituent elements is closely related to the description of personality characteristics of crime offenders. Nowadays, crimes related to budget fraud and committed in the framework of a criminal organization have become accentuated. White-collar criminal circles have realized that with joined forces, they can cause more damage to the budget. This problem must be addressed using as professional and efficient processes as possible. Following the accession of Hungary to the European Union, an increased demand emerged for consolidating the rules relating to the protection of the EU budget, and therefore the protection of EU financial interests. However, the question is, whether such conventions and court decisions support the judge in the evaluation of the specific budget fraud case? It must be examined whether the effective Act XC of 2017 on Criminal Proceedings has created the possibility for the acceleration of budget fraud procedures through holding mandatory preparatory meetings. In the summary of my dissertation I draw your attention to the flourishing of white-collar crimes, and the underlying economic factors which contain the potential for a continuous increase in the number of budget frauds.
Leírás
Kulcsszavak
költségvetési csalás, intézménytörténet, előkészítő ülés, bűnszervezet, Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, budget fraud, institutional history, preparatory meeting, criminal organization, protection of the European Unio’s financial interests
Forrás