Egymás nélkül lehetetlen!

Dátum
Szerzők
Meszlényi, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban azt kívánom megvizsgálni,hogy a 2016-ban lezajlott integrációt követően hogyan alakult a szakmai együttműködés a mátészalkai alapellátási intézményben tevékenykedő szakemberek körében. Az átszervezést követően országos szinten hallhattunk a szintek között kialakult alá-fölérendeltségi viszonyról, annak ellenére, hogy a szakmai tevékenységet meghatározó protokoll egyenrangú felekként jellemzi a központok és a szolgálatok dolgozóit.Kutatásom során interjúkat készítettem a központ és szolgálat egyes dolgozóival, s a válaszokat elemezve alkotok képet a fent nevezett ambivalencia hátterében húzódó okokról. Megvizsgálom, hogy milyen nehézségek merültek fel az új típusú ellátó rendszer helyi szintű kiépítésében, mi nehezítette a professzionális munkavégzés megvalósulását a kezdeti szakaszban.Az interjúk elemzése során választ keresek arra, hogy valóban háttérbe szorult-e a családsegítés a gyakorlati tevékenységünkben, és ha igen, mi állhat ennek hátterében. Célom, hogy építő jellegű javaslatok megfogalmazásával segítsem az effektívebb szakmai munka megvalósulását.
Leírás
Kulcsszavak
integráció, gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat
Forrás