A fürj és a fácán állományfelmérése, élőhelyhasználatuk vizsgálata a hajdúnánási mintaterületeken

Dátum
Szerzők
Varga, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az elmúlt száz évben a lakosság növekvő élelmiszerigénye a mezőgazdaság intenzívvé válását eredményezte. A nagytáblás művelés lehetővé tette az agrotechnikai eszközök minél hatékonyabb kihasználását. A növényvédő- és csávázószerek megjelenése behozhatatlan „előnyt” jelentett a kultúrnövényeknek – a vadon élő növények kárára. Az ember megváltoztatta az őt körülvevő természeti környezetet, lecsökkent a határvegetációk száma, ami a hazai apróvadfajaink szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A gyepterületek intenzív kezelése, a korszerű kaszálógépek megjelenése, a nádasok, csenderesek, bokorsorok felszámolása mind-mind átalakították apróvadfajaink életterét. Apróvadállományunk csökkenése azonban nem csak a mezőgazdaság intenzívvé válásával magyarázható. A hazai vadgazdálkodás nagyvad centrikussá válása, elődeink hagyományainak elfeledése (csökkenő csapdázási hajlam), az ebből eredő ragadozókontroll-hiány mind-mind elősegítik a hazai apróvadállományunk degradációját. Az apróvadállomány megmentése hatékony élőhelyfejlesztési beavatkozásokkal kivitelezhető, ami közvetett úton a védett fajok számára is pozitív hatással bír. Az élőhelyfejlesztési beavatkozások kivitelezése előtt azonban fontos a területen élő vadállomány ismerete, állományváltozásuk trendje, élőhelyhasználatuk vizsgálata. Szakmai munkám során a fürj és a fácán élőhelyhasználatát, állományváltozását vizsgáltam a hajdúnánási Kossuth Vadásztársaság területén. Két év mérési eredmény alapján igyekeztem meghatározni mindkét faj állományát,annak változását, és az általuk kedvelt habitat típusokat. Az állomány pontos ismerete alapján hatékony élőhelyfejlesztési beavatkozások végezhetőek el a jövőben, melynek mind a vadászható,mind a védett fajok előnyét élvezhetik.
Leírás
Kulcsszavak
fürj, fácán, élőhelypreferencia, apróvadgazdálkodás
Forrás