Rektifikáló kolonna tányérjának modellezése hidrodinamikai és komponens transzport szempontjából

Dátum
Szerzők
Sipos, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkám során egy CFD szoftvert próbáltam, egyedi módon a vegyipar, azon belül a rektifikáló kolonnák modellezésére használni. A téma kiválasztása után elég gyorsan akadályokba ütköztem ilyen például, hogy a programban csak egyfázisú fluidumot lehet vizsgálni. Célom volt a komponensátadási együttható megállapítása az általam 3D programban lerajzolt buboréksapkával. A beállított paraméterek (nyomás, hőmérséklet, áramlási sebesség) alapján képes voltam bizonyos összefüggések segítségével meghatározni és összevetni azt egy szemiempirikus számolással. A modellezésem által mért komponensátadási együttható és a szemi empirikus érték nem egyezik, de egy nagyságrendű a két eredmény. Mivel nem számottevő a különbség egyes paraméterek változtatásával vagy új megközelítéssel elképzelhető, hogy tökéletesíthető. Az eredményem tekintetében elmondhatjuk, hogy a CFD szoftver alkalmas a rektifikáló kolonna modellezésére komponens transzport szempontjából.
Leírás
Kulcsszavak
Modelling
Forrás