Klinikai Saccharomyces izolátumok genomikai elemzése

Dátum
Szerzők
Ádám, Rausz
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az élesztő sejtek(Saccharomyces cerevisiae) evolúciója során gyakran megfigyelhetőek a genom átrendeződései, amelyek megnyilvánulhatnak a ploidia szint változásában, aneuploidiákban, kópiaszám-variációkban (CNV) és heterozigozitás elvesztésében (LOH), ezek a genomi változások elősegítik a gombák gyors alkalmazkodását az új környezetekhez. A folyamatosan változó környezeti feltételek szaporodásra késztetik az élesztő sejteket a túlélés érdekében, így számos mutációt idézve elő. A gyors szaporodás és a tápanyag hiány miatt, az osztódás során bekövetkezhetnek rendellenes osztódási folyamatok, amik a genom megváltozását idézhetik elő. Ezen új mutációk lehetőséget biztosítanak az új környezethez való adaptációhoz. Ezen genomstruktúra-variációk nagyon fontosak a gomba patogének adaptációjában.Ezen genom struktúra variációk detektálása annak érdekében, hogy részletesebb képek kapjunk ezen faj feno- és genotípusáról. A fajok pontosabb azonosítása közelebb vihet minket az olyan opportunista patogén korokozók megértéséhez, mint az S. cerevisiae.
Leírás
Kulcsszavak
Saccharomyces cerevisiae, adaptáció, genomstruktúra variáció, IGV, GATK, YMAP
Forrás