A választási rendszer kialakulása és továbbfejlesztésének lehetőségei

Dátum
2007-11-26T14:26:29Z
Szerzők
Orosz, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban először is a választási rendszer fogalmát tisztázom. Röviden szólok a társadalmi választások elméletének kialakulásáról és annak lényegéről. Ez után azt vázolom fel, hogy a szakirodalom milyen funkciókat tulajdonít a választásnak. Bemutatom a két alapvető – többségi és arányos választási rendszer történelmi kialakulásának folyamatát. Ismertetem a választási rendszer elemeit, majd a választási rendszerek főbb típusait, a választási rendszer arányosságának és a választási földrajz alkalmazásának jelentőségét. A továbbiakban a magyar választási rendszer fejlődését követem nyomon a kezdetektől napjainkig. Ezt követően a hatályos választási rendszert és jogi szabályozást mutatom be, majd áttekintem a módosításra vonatkozó javaslatokat és a politikai pártok ezzel kapcsolatos véleményét a rendszerváltástól napjainkig.
Leírás
Kulcsszavak
választási rendszer
Forrás