A NATO szövetséges fegyveres erőinek jogállása egyes államok területén

Dátum
2014-02-05T09:27:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete, angolul North Atlantic Treaty Organisation (NATO), olyan kormányközi szervezet, amelyben a tagállamok megőrzik teljes szuverenitásukat és függetlenségüket.

A NATO alapvető célja, hogy összes tagjának biztosítsa a szabadság és biztonság védelmét, politikai és katonai eszközökkel egyaránt. A demokrácia, az emberi jogok és a törvényesség alapján a Szövetség megalakulása óta az igazságos, tartós európai és azon kívüli béke érdekében munkálkodik.

Dolgozatomban ezen békéért való munkálkodást tekintem át a szövetséges fegyveres erők szemszögéből. A NATO általános bemutatása (eredete, tagjai, jogállása, legfontosabb intézményei) után térek rá a Szövetség fegyveres potenciáljára. Ezt követi írásom érdemi része, a szövetséges fegyveres erők jogállása, melyet két nagyobb részre osztottam. Elsőként a fegyveres erők jogállását szövetséges állam területén tekintem át, melynek alapját a NATO SOFA Megállapodás képezi. Ezután pedig a nem szövetséges állam területén állomásozó fegyveres erőkről írok. Itt a teljesség igénye nélkül két fő országot, területet emelek ki Afganisztánt és Koszovót, és ezen missziókról fejtem ki gondolataimat.

Az érdemi rész után térek rá a hazai szabályozásra, ezen belül a külföldi fegyveres erők Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó jogállásáról, valamint a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól írok.

Záró gondolataimban pedig a NATO jövőbeni szerepéről elmélkedek a nemzetközi konfliktushelyzetek megoldásában.

Leírás
Kulcsszavak
szövetséges fegyveres erők, jogállás
Forrás