A csalás

Dátum
2013-02-15T10:23:39Z
Szerzők
Führer, Márta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a csalás tényállásának bemutatására vállalkoztam. Választásom olyan bűncselekmény kifejtésére esett, amely akár akarjuk, akár nem részét képezi a mindennapi életünknek. Ez természetesen nem csak hazánkban van így, hanem sajnálatos módon más európai tagállamban is. Ha arra kellene választ adni, hogy miért ily „népszerű” napjainkban a csalás, a válasz talán a világban bekövetkező változásokban keresendő. Ilyen változás egyfelől a gazdasági válság, s az ebből adódó megélhetési nehézségek, másfelől pedig az embereken egyre inkább elhatalmasodó jogtalan haszonszerzési indíttatás.
Leírás
Kulcsszavak
csalás
Forrás