Y-kromoszómás DNS-vizsgálatok közelrokon személyek esetében

Dátum
Szerzők
Kánya, Klaudia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatom populációgenetikai vizsgálatait azzal a céllal indítottuk, hogy az egyes generációk között bekövetkező mutációs események pontos menetéről bővebb információkat kapjunk. Továbbá, hogy az egymással genetikai alapon szülő-gyermek, testvéri, illetve féltestvéri rokoni kapcsolatban álló személyek Y-kromoszómás haplotípusai esetleges különbözőségének mértékét meghatározzuk. Vizsgáltuk továbbá, hogy a közeli rokonságban álló személyek esetében mekkora a megkülönböztető ereje („discrimination power”) a 27 Y-kromoszómás STR alapján meghatározott haplotípusoknak a korábban megvizsgált 3 referencia populációhoz képest.
Leírás
Kulcsszavak
Y-kromoszóma, DNS, populációgenetika, STR
Forrás