Magyarország a globalizáció és az amerikai hatások tükrében

Dátum
Szerzők
Cser, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom fő témája a globalizáció, ezen belül is az amerikai tömegkultúra elterjedése hazánkban. Kutatásom során először a globalizáció fogalmát igyekeztem meghatározni, majd egy rövid történeti áttekintés után annak lehetséges hatásait taglaltam. A globalizáció és Magyarország kapcsolatának feltárása után rátértem dolgozatom fő témájára, magára az amerikai kultúra hazánkra gyakorolt impulzusaira. A szakdolgozat második felében kiemelt hangsúlyt fektettem arra, hogy egy idegen kultúra térnyerése mellett, hogyan őrizzük meg saját nemzeti értékeinket, identitásunkat. Végül az elméletben leírtakat önálló kutatással egészítettem ki. Kérdőív formájában vizsgáltam miként vélekednek a magyar emberek a globális hatásokról. Ezzel fő célom az volt, hogy egy megerősítést, visszacsatolást kapjak, valamint alátámasszam az általam leírtakat.
Leírás
Kulcsszavak
globalizáció, amerikanizáció, hungarikum
Forrás