Társadalmi felelősségvállalás a pénzügyi szektorban

Dátum
2012-11-09T08:23:52Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a vállalati társadalmi felelősségvállalás (angol nevén Corporate Social Responsibility - CSR) témakörére épül. A CSR mára ismert fogalommá vált a cégek és érintettjeik körében. Főleg az utóbbi két évtizedben figyelhető meg, hogy a vállalatok érzik ezen tevékenység súlyát, fontosságát. Igyekeznek olyan stratégiát kialakítani és gyakorolni, amely tekintettel van a környező társadalom érdekeire is. A legtöbben azonban már tisztán látják az ebből adódó anyagi lehetőségeket és a versenyhelyzetre gyakorolt pozitív hatást. Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy létezik-e önzetlen és önkéntes vállalati társadalmi felelősségvállalás egy olyan kritikus területen, mint a pénzintézetek világa.Dolgozatom két elkülöníthető részből tevődik össze. Egyik szegmens maga a társadalmi felelősségvállalás és ennek elméleti háttere, a másik rész pedig a CSR gyakorlati alkalmazásának megjelenése a bankok működésében. Elsősorban arra voltam kíváncsi mit tesznek a hitelintézetek a hitelnyújtáson túl a társadalomért, a környezetért, és a gazdaságért. Másodsorban pedig, hogy milyen a bankok megítélése ezen érintettek szerint.
A kutatáshoz kiválasztottam 3 hazai bankot (OTP Bank ,Erste Bank ,Raiffeisen Bank ), akiknek CSR programjait szembeállítom egymással, feltárom a hasonlóságokat és különbségeket, aztán a kutatás befejeztével javaslatokat fogalmazok meg a CSR-stratégiák kialakításához.

Leírás
Kulcsszavak
CSR
Forrás