A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakulása

Dátum
Szerzők
Kovácsné Helmeczi, Gizella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2017. január elsején bekövetkező átalakulásáról írok. A dolgozat első részében bemutatom az intézményfenntartó megalakulásának előzményeit, valamint az oktatási intézmények fenntartói feladatának állami kézhez vétele hátterében álló tényezőket. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakításának problematikájának megértéséhez, tükröt állítok az Intézményfenntartó Központ elé, és bemutatom a szervezet átalakulásának indítékait. A köznevelési szervezet mérete, és az országosan egységes irányítás és működés biztosítása miatt továbbra is szükséges egy központi szervezet fenntartása a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények és az oktatásért felelős miniszter között. Emiatt létrejön egy új középirányító szervezet, amelyet a törvény, általános elnevezéssel Oktatási Központnak nevez. Feltárom a Klebelsberg Központ megalakulásának okait, és bemutatásra kerül az új szervezet, annak feladatai és az új szervezeti struktúra, hangsúlyozva a változásokat. Dolgozatomban kérdőíves felmérést készítettem a Debreceni Tankerületi Központ intézményvezetői között arra vonatkozóan, hogy hogyan sikerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakítása, milyen pozitív és negatív tapasztalataik vannak, hogyan változott meg a tankerület működése, tudja-e a működtetés átvételéből adódó problémákat kezelni a rendszer. Arra is kíváncsi voltam, hogy az intézményvezetők hogyan élik meg a változásokat, jelent-e a számukra előnyt vagy hátrányt, illetve mely jogszabályi változások, módosítások érintették a vezetői munkájukat pozitívan. Javaslatokat, véleményeket fogalmaztak meg a rendszer további működésével kapcsolatban. A kérdőívek feldolgozásából egyértelműen kiderül, hogy a szervezet átalakítása szükséges és zökkenőmentes volt, és egy stabil, átlátható, hatékony, egységes irányítás alakult ki.
Leírás
Kulcsszavak
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, átalakulás, Klebelsberg Központ
Forrás