Temporomandibuláris diszfunkció vizsgálata és konzervatív kezelése gimnazisták körében

Dátum
Szerzők
Kónya, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A temporomandibularis (TM) ízület összetett funkcionális kapcsolatban működik együtt a cervicalis régióval és a vállövvel. Bármelyik régióban megjelenő diszfunkció befolyásolja a komplexum funkcionális épségét, amely objektív paraméterekkel is kimutatható. A terápiás intervenció széleskörű, magában foglal aktív-, és manuális, önkorrekciós gyakorlatokat is. Célunk volt a funkcionális testtartási rendellenességek, valamint a TM diszfunkció előfordulásának gyakoriságát és az általuk okozott panaszok jellegét és mértékét felmérni a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 9. osztályos tanulói között, valamint az izomegyensúly helyreállítása, illetve nyaki extensorok fokozott tónusának oldása célzott gyakorlatokkal. Feltételeztük, hogy számos, nyaki gerincszakasz területén kialakult elváltozás kifejti hatását a rágóízületre, illetve, célzott mozgásprogram szignifikáns javulást eredményez a fizikális paraméterek tekintetében. Az intervencióban 29 fő vett részt (16 lány és 13 fiú), átlagos életkoruk 14,31 ± 0,47 év volt. A résztvevőkre jellemző, hogy napi több órát töltenek ugyanabban a testhelyzteben, fizikai aktivitásuk csökken. A tanulók kitöltöttek egy saját szerkesztésű, 16 kérdésből álló kérdőívet, a szubjektív panaszok felmérésére. Objektív, validált tesztek segítségével vizsgáltuk a gerinc görbületeinek mértékét (Delmas index), a scapulák helyzetét nyugalomban (Lennie teszt), a fal-tragus távolságot, amely a fej-nyak helyzetéről tájékoztat, a nyaki gerinc aktív mozgásait, a maximális szájnyitás mértékét, illetve az állkapocs mozgásokat. Vizsgáltuk a rágóizmok-, és a TM ízület érzékenységét. A mért értékeket rögzítettük, melyekből átlagot és szórást számoltunk, majd kétmintás párosított t-próbával megállapítottuk a szignifikanciát (p<0,05). Az objektív paraméterek tekintetében változást figyelhettünk meg, illetve szignifikáns javulást tapasztaltunk a fal-tragus távolság (p=0,02), a nyaki gerinc flexiós- (p<0,01), rotatiós- (p<0,01), és lateralflexiós mértéke (p<0,001) között. A szubjektív megítélés és az objektív paraméterek alapján már beszélhetünk TM diszfunkcióról, amely megelőzhető és kezelhető, akár iskolai körülmények között is.
Leírás
Kulcsszavak
fizioterápia, temporomandibuláris ízület, temporomandibuláris diszfunkció, testtartás, gimnazisták
Forrás