Várnevek a középkori Magyarországon

Dátum
Szerzők
Havasiné Kovács, Helga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban a középkori helynevek egy speciális körét, a középkori várnevek csoportját járom körül nyelvi és névtani szempontból a történészi vélekedések figyelembevételével. Az első fejezetben a várnevek kapcsán eddig megfogalmazódott tudományos eredményeket tekintem át, majd a várnévnek mint helynévfajtának a kategóriáját igyekszem körülhatárolni. A dolgozat harmadik egységében a várnevek névrendszertani elemzését végzem el a korai, várispánsági rendszerbe illeszkedő várak, majd a 13. század közepétől dominánssá váló új típusú várak névanyaga tekintetében. Ezt követően a két vártípus névadási gyakorlatában feltárt különbségeket is áttekintem. Ennek alapján a műveltségi nevekről eddig meglévő kép is árnyalható. //
In my work I investigated the special name group of man-made places, castle names, based on linguistic and onomastic aspects, while also considering the views of historians. At first, I collected the available scientific assumptions and views concerning castle names. Next, the concept of castle names as a category of place names is determined. In the third chapter, I conducted the onomastic investigation of the castle names of medieval Hungary including the early castles (from 11st century to the second half of the 13th century) that played a central role in the new administrative system (várispánság in Hungarian, Burggespanschaft in German) and the new type of castles that became dominant from the middle of the 13th century. At the end, the naming procedures of the two era are compered.
Leírás
Kulcsszavak
helynevek - place names, várnevek - castle names, nyelvi elemzés - linguistic analysis
Forrás