Két fémipari vállalkozás összehasonlító gazdasági elemzése

Dátum
Szerzők
Bagdács , Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatom témája két fémipari vállalkozás, a Metál-Sheet fémipari Kft. és a Lindab építőipari Kft. összehasonlító gazdasági elemzése 2017-2021 vonatkozásában. Az elemzés alapját a két gazdasági társaság által készített éves számviteli beszámolók jelentik. A kiválasztott két vállalkozás egyaránt a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ághoz tartozó Fémalapanyag gyártás ágazatban folytatja tevékenységét, azon belül is az Egyéb kohászati termékek gyártása acélból alágazat és Hidegen hajlított acélidom gyártása szakágazat területén. Az azonos főtevékenység mellett a nagyságrendileg azonos vagyoni méret is biztosítja az összehasonlíthatóságot. Diplomadolgozatom első részében szakirodalmi áttekintést készítek. A szakirodalmi megalapozást követően iparági áttekintést végzek, mely keretében alátámasztom a főbb makrogazdasági mutatószámok segítségével az ipar, feldolgozóipar nemzetgazdasági jelentőségét. Diplomadolgozatom célja a két vállalkozás vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlítása, a vagyoni, jövedelmezőségi helyzetükben bekövetkező változások vizsgálata. A vállalkozások vagyoni helyzetének elemzését két szemlélet alapján, vertikálisan és horizontálisan végzem el, feltárva a vagyon szerkezetek esetleges változása mögött meghúzódó ok-okozati összefüggéseket. A jövedelmezőségi helyzet elemzése során kitérek a vállalkozások bevételeinek, ráfordításainak belső szerkezet elemzésére, az egyes eredménykategóriák időbeli alakulására, majd pedig jövedelmezőségi mutatók elemzésével zárom az eredmények értékelése fejezetet.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, vagyoni helyzet, jövedelmezőség
Forrás