Két fémipari vállalkozás összehasonlító gazdasági elemzése

dc.contributor.advisorNagy, Tünde Orsolya
dc.contributor.authorBagdács, Péter
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Kar
dc.date.accessioned2023-04-27T10:32:40Z
dc.date.available2023-04-27T10:32:40Z
dc.date.created2023-04-24
dc.description.abstractDiplomadolgozatom témája két fémipari vállalkozás, a Metál-Sheet fémipari Kft. és a Lindab építőipari Kft. összehasonlító gazdasági elemzése 2017-2021 vonatkozásában. Az elemzés alapját a két gazdasági társaság által készített éves számviteli beszámolók jelentik. A kiválasztott két vállalkozás egyaránt a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ághoz tartozó Fémalapanyag gyártás ágazatban folytatja tevékenységét, azon belül is az Egyéb kohászati termékek gyártása acélból alágazat és Hidegen hajlított acélidom gyártása szakágazat területén. Az azonos főtevékenység mellett a nagyságrendileg azonos vagyoni méret is biztosítja az összehasonlíthatóságot. Diplomadolgozatom első részében szakirodalmi áttekintést készítek. A szakirodalmi megalapozást követően iparági áttekintést végzek, mely keretében alátámasztom a főbb makrogazdasági mutatószámok segítségével az ipar, feldolgozóipar nemzetgazdasági jelentőségét. Diplomadolgozatom célja a két vállalkozás vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlítása, a vagyoni, jövedelmezőségi helyzetükben bekövetkező változások vizsgálata. A vállalkozások vagyoni helyzetének elemzését két szemlélet alapján, vertikálisan és horizontálisan végzem el, feltárva a vagyon szerkezetek esetleges változása mögött meghúzódó ok-okozati összefüggéseket. A jövedelmezőségi helyzet elemzése során kitérek a vállalkozások bevételeinek, ráfordításainak belső szerkezet elemzésére, az egyes eredménykategóriák időbeli alakulására, majd pedig jövedelmezőségi mutatók elemzésével zárom az eredmények értékelése fejezetet.
dc.description.correctorhbk
dc.description.courseVállalkozásfejlesztés MSc
dc.description.degreeMSc/MA
dc.format.extent68
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/351077
dc.language.isohu
dc.subjectelemzés
dc.subjectvagyoni helyzet
dc.subjectjövedelmezőség
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány
dc.titleKét fémipari vállalkozás összehasonlító gazdasági elemzése
dc.title.translatedComparative economic analysis of two metal industry enterprises
Fájlok