Halgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata

Dátum
2010-01-14T08:05:36Z
Szerzők
Nagy, Kálmán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom négy témakörre osztható 1. Bemutatom a tógazdasági haltenyésztés történetét, jelentőségét, valamint a halastavak természeti értékeit. Továbbá a halastavainkon élő veszélyeztetett fajok és élőhely-igényüket. 2. A természetvédelem halgazdálkodási jelentősége. A halastavak helyzete. Hazánk EU-s tagságának hatása a természetvédelemre és a halászatra 3. A természetvédelem és a halgazdálkodás konfliktusai. Az állatok kártétele a halgazdaságban 4. A halasgazdáknak és a nemzeti parknak kiküldött kérdőívek értékelése, összegzése
Leírás
Kulcsszavak
halgazdálkodás, természetvédelem, természeti érték,, állatkártétel, konfliktus
Forrás