A világválság hatása Lengyelország és Magyarország gazdaságára

Dátum
2012-11-09T10:05:41Z
Szerzők
Pálfy, Anita Magdolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat a gazdasági világválság történetétnek bemutatásával kezdem, illetve részletezem az aktuális gazdasági és pénzügyi válság kialakulását. A dolgozat második felében Lengyelország gazdaságát vizsgálom, melyet a krízis kevésbé viselt meg a közép- kelet-európai régió országaihoz képest, illetve ennek okait tárom fel. Ezt követően Magyarország gazdasági helyzetét elemzem, mely a válság által a kontinens egyik legerőteljesebben érintett országa. Végezetül azokat a következtetéseket vonom le, melyek tanulságul szolgálhatnak a magyar gazdaság számára.
Leírás
Kulcsszavak
világválság, Lengyelország, Magyarország
Forrás