Szerves szennyezők eltávolítása nyersvizekből kén(IV) indukált autooxidációval

Dátum
Szerzők
Truzsi, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarországon az ivóvízellátásban felhasznált nyersvizet 95%-ban felszín alatti, általában jól védett ivóvízbázisokból nyerjük, ezért természetesnek vesszük, hogy az ivóvíz jó minőségben és kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ugyanakkor a világ számos részén, de hazánkban is egyre jelentősebbé válik a vízszennyezés, aminek átgondolt kezelése globális és lokális szinten is halaszthatatlanná vált. Olyan technológiai eljárásokra van szükség, melyek lehetővé teszik a vízellátási és vízminőségi problémák csökkentését, az ivóvízhálózatban megjelenő ún. másodlagos szennyező források okozta károsodások megelőzését és a víz környezetbarát tisztítását. A doktori munkám során tisztázni kívántam, hogy milyen mértékben lehet a Fe(II)/Fe(III)-S(IV)-levegő rendszer alkalmazásával az ivóvízellátásban felhasznált nyersvizek kémiai oxigénigény értékét (KOIps) csökkenteni és ezzel összefüggésben a halogénezett szerves vegyületek képződését elkerülni. Eredményeink alapján a módszerrel 86 %-kal lehet csökkenteni a kémiai oxigénigényt és ennek következtében a törésponti klórozás során minimum 60%-kal kevesebb AOX és THM képződik a kezelt vízben.
In Hungary, 95% of the raw water used in drinking water supply comes from groundwater aquifers, which are widely used due to the country's most favorable deep geological conditions. Thus, we take the accessibility of good quality drinking water for granted, as well as the fact that it is always available in sufficient quantities. Unfortunately, water pollution is a growing problem in many parts of the world, making it increasingly important and urgent to tackle it at the global and local level. There is a clear need for technological processes to reduce water supply and water quality problems, to prevent damage from so-called secondary sources of pollution in drinking water networks, and to purify water in an environment friendly way. The main objective of this PhD study is to explore how the Fe(II)/Fe(III)-S(IV)-air system can be utilized to reduce the chemical oxygen demand (COD) of raw waters used in the drinking water supply systems. In other words, how efficiently this oxidative pretreatment of raw waters can be used to remove organic contaminants which are the precursors of antagonistic halogenated species. The oxidative treatment applied in this study is suitable to remove about 86% of COD. As a consequence, at least 60% less AOX and THM form during breakpoint chlorination in the finished water.
Leírás
Kulcsszavak
vízkezelés, katalitikus autooxidáció, S(IV)-Fe(II)/Fe(III)-levegő rendszer, törésponti klórozás, kémiai oxigénigény, adszorbeálható szerves halogéntartalom (AOX), trihalometán-származékok (THM), water treatment, catalytic autoxidation, S(IV)-Fe(II)/Fe(III)-air system, breakpoint chlorination, chemical oxygen demand, adsorbable organic halogens (AOXs), trihalomethanes (THMs)
Forrás