Komplex neuroradiológiai és neuropszichológiai állapotfelmérés rheumatoid arthritises betegeken

Dátum
Szerzők
Oláh, Csaba Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
60 rheumatoid arthritises beteg komplex neuroradiológiai és neuropszichológiai prospektív vizsgálat sorozatát végeztük. 20 beteg csak methotrexat kezelésben részesült, 20 beteg infliximabot , 20 beteg tocilizumabot kapott methotrexattal kombinációban, míg a kontroll csoportba 39 egészséges egyént vontunk be. Számos kognitív teszt igazolta, hogy a rheumatoid arthritises betegek kognitív állapota szignifikánsan rosszabb, mint a korban megegyező egészséges egyéneké. A kognitív tényezők romlása összefüggést mutatott a betegség hosszal és aktivitással, gyulladási markerekkel, az SF-36 mentális faktoraival és számos neurovaszkuláris paraméterrel. A methotrexatos és biológiai karok között a kognitív állapotromlások között nem volt szignifikáns különbség. A különböző biológiai terápiák hatására észlelhető eltérés a különböző kognitív funkciókban, de a különbség nem szignifikáns. A bázis terápiában és a biológiai kezelésben részesült betegek nyaki gerinc MR eltérései között nem volt szignifikáns különbség. Azon betegeknél, akiknél periodontalis lágyrész megvastagodás igazolódott szignifikánsan fiatalabbak voltak.
Complex neuroradiological and neuropsychological prospective study was performed on 60 patients with rheumatoid arthritis. 20 patients were biologic naive, 20 patients received infliximab and 20 tocilizumab in combination with methotrexate, and 39 healthy individuals was chosen as the control group. Several cognitive tests have demonstrated that patients with rheumatoid arthritis have significantly worse cognitive status than age-matched healthy individuals. Deterioration of cognitive factors was associated with disease length and activity, inflammatory markers, mental factors of SF-36, and several neurovascular parameters. Between biologic-vs MTX- treated subgroups there was no significant difference in cognitive impairment. Different biological therapies showed a difference in cognitive functions, but it was not significant. There was no significant difference in cervical spine MRI abnormalities between biologic –vs MTX-treated patients. Patients with evidence of periodontal soft tissue thickening were significantly younger.
Leírás
Kulcsszavak
rheumatoid arthritis, cognitive dysfunction, kognitív funkció romlás, methotrexate, biológiai terápia, cerebrovascularis betegség, transcranialis Doppler, arteria carotis, mágneses rezonanciás vizsgálat, atlantoaxialis subluxáció, odontoid erózió, biological therapy, cerebrovascular disease, transcranial Doppler, carotid artery, magnetic resonance imaging, atlantoaxial subluxation, odontoid erosion
Forrás