Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Általános Orvostudományi Kar

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Illés Árpád)

Orvostudományi doktori tanács

D44

Doktori programok:

 • Mozgásszervi betegségek
  (programvezető: Dr. Szekanecz Zoltán)
 • Klinikai vizsgálatok
  (programvezető: Dr. Berta András)
 • Experimentális és klinikai onkológia
  (programvezető: Dr. Hernádi Zoltán)

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 222)
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Microvascularis anastomosisok morphologiai, biomechanikai és áramlástani változásai
  Szabó, Balázs; Németh, Norbert; Klinikai orvostudományok doktori iskola; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Sebészeti Műtéttani Tanszék
  Biopreparátumokon és ex vivo ereken három különböző éregyesítési módszer (egyszerű csomós, tovafutó és módosított ”Lauritzen”-féle technika) biomechanikai tulajdonságait vizsgálatuk meg. Valamint célul tűztük ki patkányban a művi ér-anastomosisok regenerációjára, komplex funkcionális és morphologiai vizsgálataira alkalmas arterio-venosus fistula (AVF) és hurok alakú véna interpozitum graft modell kidolgozását. A kialakított in vivo modellen össze kívántuk hasonlítani az AVF és a hurok alakú véna graftban fellépő áramlási profilt, a nyírófeszültség és nyomás, valamint más áramlási paraméterek eloszlási mintázatát speciális érfeltöltéssel készült korróziós készítményeken végzett 3D áramlási szimuláció segítségével, összevetve az érfalban létrejött szövettani elváltozásokkal. A biomechanikai vizsgálatokat csirkecomból kipreparált artéria femoralisokon ás patkány aorta abdominalisokon végeztük, az áramlási szimulációs vizsgálatokhoz a műtéteket hím Wistar patkányok femoralis artériáján végeztük el. Öt hetes követéses időszakot választottunk. A biomechanikai vizsgálatok során a ”sleeve” technika jelentősen nagyobb nyomás esést eredményezett a többi csoporthoz képes, valamint szignifikánsan gyorsabban és kevesebb öltéssel elkészíthető. A femoralis régióban létrehozott arterio-venosus fistula (AVF) és hurok alakú véna interpozitum graft jelentős morphologiai és szövettani változásokhoz vezetett az érintett érszakaszokon, távoli cardiovascularis eltéréseket azonban csak a fistula eredményezett. A fistula és a ”loop” jól elkülöníthető különböző nyomású és nyírófeszültségű régiókat hozott létre, mely területeken az áramlási komponensek és az érfal elváltozásai jól vizsgálhatóak szövettani vizsgálatok és 3D áramlási szimuláció segítségével. A nyomás és a nyírófeszültség fordított arányosságú változása esetén figyeltünk meg a tunica intima megvastagodását. A tunica media csak mindkét érték magas szintje esetén mutatott megvastagodást. A 3D szimuláció által mutatott egyenetlen áramlási mintázatok jól egybevágtak a szövettani metszetek során talált eltérésekkel. Ezzel is mutatva a technika pontosságát és esetleges prediktív képességeit. A haemorheologiai, haematologiai adatok tekintetében a legjelentősebb korai posztoperatív eltéréseket a „loop” csoportban találtunk. Ezek a paraméterek normalizálódtak, azonban a fistula szignifikáns késői eltéréseket eredményezett. A fistula közvetlenül „steal”-effektus révén, közvetve a haemorheologiai paraméterek változásai által csökkentette a mikrokeringési értékeket.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  A rheumatoid arthritis hátterének és kezelésének egyes kérdései – A mi történetünk egerekről és emberekről
  Besenyei, Tímea; Szekanecz, Zoltán; Klinikai orvostudományok doktori iskola; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Belgyógyászati Intézet::Reumatológiai Tanszék
  Jelen értekezés három vizsgálat eredményeit foglalja össze, melyekben a RA hátterének és kezelésének egyes kérdéseit vizsgáltuk. Az 1. vizsgálatban a RA-re hajlamosító gének jelentőségét vizsgáltuk emberekben és megfelelő állatmodellekben. A 2. vizsgálatban a RA-s betegek vaszkuláris kórfolyamataihoz társuló génexpressziós mintázatot tanulmányoztuk. A 3. vizsgálatban az arthritisszel összefüggő epigenetikus faktorokat és a célzott gátlásukban rejlő terápiás lehetőségeket elemeztük. This thesis consists of 3 studies investigating different aspects of the background and the treatment of rheumatoid arthritis. We evaluated RA risk alleles in humans and in corresponding animal models (Study 1). We performed gene expression analysis of vascular pathophysiology in RA patients (Study 2). We investigated arthritis-associated epigenetic factors and the therapeutic opportunities in their targeted inhibition (Study 3).
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  A légzőtorna állóképességre és törzs mobilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata egészséges fiatal felnőtt nők körében
  Csepregi , Éva; Szántó, Sándor; Csepregi , Éva; Klinikai orvostudományok doktori iskola; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar
  A felsőoktatásban tanuló hallgatók körében a mozgásszegény életmód aránya egyre növekszik, a rendszeres fizikai aktivitás mértéke világszerte csökkenést mutat. Ennek következtében, az életmódjuk megváltoztatása nélkül, a felsőoktatásban tanulók körében nagyobb a kockázata mind a mozgásszervi panaszok, mind a szív-érrendszeri és légzőszervi megbetegedések kialakulásának. Szakirodalmi adatok alapján elmondható, hogy a légzőtorna csökkent aerob kapacitású, legyengült betegek esetében megteremti a lehetőségét a mobilizálásnak. Miközben a különböző fittségi edzés programok, illetve a Pilates és a jóga alapvetően preventív mozgás programok, melyek feltételezik a struktúra épségét, addig a légző torna nem feltételezi a szervezet (mozgató szervrendszer, szív és érrendszer-, légzőszervrendszer) intakt voltát. Kutatásunk során sikerült rámutatnunk, hogy a légző torna egészséges fiatal felnőttek körében is javítja a mozgató szervrendszer állapotát és a mellkas mobilitását. Segít a testtartás korrekciójában, mely révén csökkentheti az esetleges mozgásszervi problémák kialakulásának rizikóját. Jelen munkánk alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a légző izmok fáradás tűrésének javítása által, mind direkt mind indirekt módon, hozzájárul az állóképesség növeléséhez egészséges fiatalok esetében is. Kutatásunk eredményei azt sugallják, hogy a légzőtorna program nem csak a betegek számára ajánlott kiegészítő edzésprogramként, hanem primer preventív céllal pozitív élettani hatással lehet egészséges fiatal felnőttek állóképességére, testtartására, flexibilitására és izomerejére is. A fizioterápiás légzéstechnikai elemek alkalmazása, állóképességi tréningek kiegészítéseként, valamint célzott nyújtó és erősítő hatású gyakorlatokkal kombináltan, nem csupán a rehabilitációban, hanem a primer prevencióban is mindenki számára ajánlott. Eredményeink alapján elmondható, hogy a légző torna olyan célzott, gyógytornász-specifikus mozgásterápia, amelyet a secunder és tercier prevención túl, mind a primer prevencióban, mind az élsportban (pl. úszó sportolók gazdaságos légzéstechnikájának kifejlesztése terén) is alkalmazhatunk. Egy megfelelően összeállított légző torna programba betegek is bekapcsolódhatnak, ugyanakkor az egészségesek számára is további fejlődést tud biztosítani. A légző torna hatékony állóképesség és ízületi mozgásterjedelem fejlesztő tréning lehet mind edzetlenek mind betegségükből felépülő stádiumban lévők és idősek számára, valamint optimális kiegészítő program sportolók teljesítményének fokozására, finomítására, direkt és indirekt hatásmechanizmusai révén.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Haemorheologiai paraméterek fizikai és metabolikus hatásokra történő változásainak összehasonlító vizsgálatai
  Tánczos, Bence; Deák, Ádám; Tánczos, Bence; Klinikai orvostudományok doktori iskola; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Sebészeti Műtéttani Tanszék
  A vér különleges szerepet tölt be az evolúciós értelemben vett magasabb rendű élőlények szervezetében. Lehetővé teszi a tápanyagok, hormonok, jelátviteli molekulák eljutását a célszervekhez, fontos szerepe van az immunrendszer, és az immunválasz kialakításában részt vevő elemek funkciójának betöltésében. A fentebb említett okok miatt különleges fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik (nem-Newtoni folyadék, pH puffer). Érthető módon az emberiséget már a tudomány hajnala óta érdekelte ennek a különös és különleges „szövetnek” a működése és a szervezetben betöltött szerepe. A vér számos alakos eleme közül fontos kiemelni a vörösvérsejtek jelentőségét és különleges tulajdonságait. Fő feladatuk az oxigén és szén-dioxid szállítása a szövetek és a tüdő között. Ahhoz, hogy a legkisebb szövetek megfelelő oxigén ellátását biztosítsák (és ezzel az ideális szöveti perfúziót) az erythrocyták, és megfelelően tudjanak közlekedni a szervezet kapillárisaiban, képesnek kell lenniük a nagy mértékű alakváltozásra, deformálhatóságra. Ezt a tulajdonságukat a (1) cytosceletalis fehérjéknek, (2) az intracelluláris ion és vízháztartás kontrollálásának, (3) és a sejtmembrán felület-térfogat arányának köszönhetik. Ezeket a tényezőket negatívan befolyásolhatják az öröklött haemoliticus anémiák (sarló sejtes vérszegénység, thalassaemia) valamint fizikai és hatások, az oxidációs és gyulladásos folyamatok. Ismert továbbá, hogy a vér áramlástani tulajdonságai nagy különbségeket mutatnak a különböző fajok között. A fentebb említett okok miatt fontos mind a módszertani, mind fajok és nemek közötti összehasonlító haemorheologiai vizsgálatok végzése.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Prognosztikai faktorok multicentrikus vizsgálata gyomor- és kolorektális adenokarcinómák esetén
  Biró, Adrienn; Tóth, Dezső; Klinikai orvostudományok doktori iskola; DE--Általános Orvostudományi Kar -- Sebészeti Intézet
  Gyomor- és kolorektális adenokarcinómákat vizsgálva kívántunk olyan új prognosztikai faktorokat találni, melyek segítik a betegek egyénre szabott kezelését és javítják a klinikai kimenetelt. Multicentrikus vizsgálataink során 164 gyomordaganatos beteg adatai alapján összesen hét különböző nyirokcsomó stádium meghatározási rendszert hasonlítottunk össze, illetve 201 kolorektális daganatos beteg preoperatív vérmintáiból a gyulladásos- és koagulációs faktorok alapján ítéltük meg legfőképp a túlélést. Gyomordaganatos betegek esetén a szignifikáns N-stádium besoroló rendszerek (7. és 8. UICC N-stádium, MLR, LODDS) teljesítményének összehasonlítása bebizonyította, hogy a LODDS rendszer volt a legjobb a prognózis előrejelzésében azoknál a betegeknél, akiknél, 16-nál kevesebb nyirokcsomó került eltávolításra, illetve az MLR rendszer akkor mutatta a legjobb eredményeket, ha 16, vagy több nyirokcsomó került kivételre a műtét során. Vastagbéldaganatos betegek vizsgálata alapján az emelkedett fibrinogén szint, APTI és GPS nagyobb tumorméretet jelzett, az emelkedett D-dimer szint rosszabb szövettani differenciáltságot mutatott, illetve a magasabb GPS-el rendelkező betegeknél gyakrabban volt látható perineurális invázió. A nagyobb preoperatív NLR érték szignifikánsan rosszabb DFS-t jelentett. Gyomordaganatos betegeknél javasoljuk a LODDS rendszer rutinszerű alkalmazását amennyiben kevesebb, mint 16 nyirokcsomó kerül eltávolításra, és az MLR rendszer alkalmazását kiterjesztett limfadenektómia esetén. Vastagbéldaganatos betegek esetében az NLR volt a legfontosabb független prognosztikai faktor a preoperatív biomarkerek közül DFS tekintetében. Az NLR hatékony eszköz lehet a vastagbéldaganatos betegek túlélésének előrejelzésére. Segíthet az azonos TNM stádiumú betegek között a magas kockázatú betegek felismerésében, és a jövőben az adjuváns kemoterápia kiválasztásában is.