The Last School Year of the Hungarian University of Transylvania (1918/19) Az erdélyi magyar egyetem utólsó tanéve (1918/19)

Dátum
Szerzők
Vajda, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
The last School Year of the Hungarian University of Transylvania (1918/19). At the beginning of the 1918–1919 academic year, the use of university buildings for military hospitals, the military service of many young instructors, and the large number of students returning from war caused serious difficulties. On October 1, 2226 enrolled students entered the school year. At the end of October, as a result of the revolutionary news in Budapest, new youth associations were organized by the students, and they became involved in the task of the town guard. As a result of the truce negotiations, the revolutionary government of Budapest resigned completely from the Transylvanian territories and left the University of Cluj (Kolozsvár). On December 24, the Romanian army invaded Cluj. After that, the occupying Romanian army introduced strict press and post censorship, regularly harassed house searches, punishment, internships, and imposed a severe military attack on the Hungarians. It was difficult for students to travel and stay in touch with their parents. Mail and bank transfers have been canceled. The professors and the students were trying to get rid ofit. Only the large-scale donations of the population of Cluj-Napoca saved students from starvation and frost. From January 1919, the Romanian authorities demanded loyalty from the officials. All university professors refused to accept loyalty, since Transylvania was still an occupied area, and the peace-closing war only fixed the attachment of Transylvania to Romania on 4 June 1920. The Romanian army occupied the university buildings, and the professors were deported to Hungary. Professors and students who had been forcibly removed were continuing their work in Budapest first and then in Szeged in 1921. Therefore, the University of Szeged and the Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca are the heirs of the same University of Cluj.
Az 1872-ben a magyar országgyűlés által alapított és a magyar költségvetésből finanszírozott kolozsvári tudományegyetemaz I. világháború lezárultakor kezdődő 1918/19-es tanévet rendkívüli körülmények közöttkezdte meg: számos tanársegéd és a klinikai segédszemélyzet több fiatal tagja még katonai szolgálatot teljesítetta magyar hadseregben, az egyetem számos épületét tábori kórház céljára használta a magyar hadsereg,a hallgatói létszám ugyanakkor a frontról visszatérő és leszerelő fiatalok révén a békelétszámnak megfelelőmennyiségben (2226 fő) iratkozott be az egyetemre. A hallgatók többsége ellátási és szállási nehézségekkelküzdött. 1918. november közepétől az erdélyi és romániai románok egyre hevesebben követelték az ezerévesMagyarország szerves részét alkotó Erdély Romániához csatolását. Az Erdélybe betörő román hadsereg1918 karácsonyán foglalta el Kolozsvár városát. Januárban öt professzort átmenetileg bebörtönzött a románhadsereg. A háborúban a magyar hadseregben szolgálatot teljesített, valamint a nem kolozsvári születésű hallgatókat kiutasították a városból. Az ünnepekre hazautazott hallgatóknak akadályozták a városba való visszautazásukat. A budapesti kormány nem utalt fizetést a kolozsvári tanároknak és támogatást (ösztöndíjat,segélyt) a hallgatóknak. A szüleiktől csomagot és pénzt váró diákok küldeményeit a román hadserega pályaudvaron égette el. 1919. május 10-én a román prefektus a professzoroktól a román király irántihűségeskü 48 órán belüli nyilvános letételét követelte. Két nappal később, május 12-én 12 órakor a románhadsereg erőszakkal elfoglalta az egyetem épületeit. A magyar professzorokat megfosztották állásuktól (többségüketaz ingó és ingatlan vagyonuktól is) és rövid időn belül erőszakkal kitoloncolták a Románia általmegszállt területekről. Ezzel a megszálló románok erőszakkal és jogtalanul véget vetettek a 47 éve működőmagyar egyetemnek, s elvették annak minden ingó és ingatlan vagyonát.
Kulcsszavak
higher education, Kolzsvár, revolutionary student movements, occupation, romanian army, unlawful imprisonment, unlawful occupation, felsőoktatás, Kolozsvbár, forradalmi diákmozgalmak, megszállás, román hadsereg, professzorok jogtalan bebörtönzése, jogtalan elfoglalás
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények