A bűnözés oksági összefüggései

Dátum
Szerzők
Sólyom, Beatrix
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a bűnözés oksági összefüggései. Szakdolgozatom felépítése során a bűnözés rendszertani elhelyezkedésén, struktúrájának ismertetésén és fogalmának meghatározásán túl, a bűncselekmények elkövetése mögött meghúzódó gazdasági, biológiai és társadalmi tényezőkre térek ki. Továbbá említést teszek az életkori és nemi sajátosságok alapján elkövetett cselekményekről is.
Leírás
Kulcsszavak
bűnözés, gyermek- és fiatalkori bűnözés
Forrás