A "sorozatfüggőség" vizsgálata (Binge watching, magány, depresszió és stressz)

Dátum
Szerzők
Papp, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az addiktológia alapjaira támaszkodva igyekszem feltárni a sorozatfüggőség lehetséges létezését, és összefüggéseit a depresszióval, a magánnyal és a mindennapokban észlelt stresszel. Kutatási eredményeim alapján azonosítható olyan csoport, akik önmagukat sorozatfüggőnek vallják, és valóban több függőségre utaló viselkedést mutatnak a sorozatnézéssel kapcsolatban. A feltételezett sorozatfüggőség az eredmények alapján mutat összefüggést a vizsgált pszichés tényezőkkel.
Leírás
Kulcsszavak
személyiséglélektan, addikció, sorozatfüggőség
Forrás