Új farmakológiai ágensek hatásának vizsgálata különféle keratinocita gyulladásos modellekben

Dátum
Szerzők
Lendvai, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozat keretén belül a Cannabis növényben megtalálható fő, nem pszichotróp fitokannabinoid, a kannabidiol (CBD), illetve a CBD különböző pozíciókban történő fluorinálásával előállított fluorinált szemi-szintetikus CBD származékok (F-CBD-k) anti-inflammatorikus hatásainak vizsgálatát tűztük ki célul dermatitisz különböző változatait utánzó, in vitro gyulladásos modellrendszerekben. A CBD és F-CBD származékok (HUF-101, HUF-103 és HU-559a) humán immortalizált keratinocita sejtvonalak (HaCaT, HPV-KER) életképességére gyakorolt hatását MTT-assay segítségével vizsgáltuk. Reverz transzkripciót követő kvantitatív, valós idejű polimeráz láncreakció (RT-qPCR) és „szendvics” enzim-kötött immunoszorbens assay (ELISA)-t alkalmazva detektáltuk a CBD és fluorinált-CBD kezelések hatására a pro-inflammatorikus citokinek expressziójában és felszabadulásában bekövetkező változásokat a munkacsoportunk által korábban optimalizált in vitro gyulladásos modellekben. Eredményeink azt mutatják, hogy a CBD-vel és F-CBD-származékokkal történő kezelések nem csökkentették a HaCaT sejtek életképességét, míg a hosszú ideig tartó (72 óra), illetve nagy dózisú (3 μM-os és 10 μM-os) kezelések a HPV-KER sejtek életképességére ölő hatást fejtettek ki. Génexpressziós vizsgálataink (RT-qPCR) során kapott eredményeink alapján mind a CBD, mind az F-CBD kezelések hatékonyan csökkentették a vizsgált pro-inflammatorikus citokinek és kemokinek (tumornekrózis (TNF)-α, interleukin (IL)-1α, IL-1β, IL-6, IL-8) mRNS szintű expresszióját, illetve fehérjeszintű vizsgálataink során az IL-6 és IL-8 gyulladásos citokinek és kemokinek szekrécióját, továbbá a vizsgált F-CBD származékok a növényi eredetű CBD-hez képest sokkal hatékonyabbnak bizonyultak. Eredményeink alapján összességében elmondható, hogy gén- és fehérjeszintű vizsgálatainkban bizonyítottuk a CBD és F-CBD-k anti-inflammatorikus hatását HaCaT és HPV-KER humán epidermális keratinocitákban, dermatitiszes megbetegedéseket utánzó in vitro gyulladásos modellrendszerekben, továbbá az F-CBD-k hatékonyabb anti-inflammatorikus hatásúnak bizonyultak a vizsgált modellekben a növényi eredetű CBD-hez képest. További kísérletek függvényében feltételezhető, hogy az előállított fluorinált szemi-szintetikus CBD származékok a jövőben egy új anti-inflammatorikus terápiás szer kidolgozására adhatnak lehetőséget különböző dermatitiszes megbetegedések kezelésében.
Leírás
Kulcsszavak
fitokannabinoid, kannabidiol, fluorinált kannabidiol származékok, keratinocita, dermatitis
Forrás