Alma, meggy, szilva gyümölcsökről származó romlást okozó kórokozó gombafajok azonosítása molekuláris biológiai módszerrel

Dátum
Szerzők
Ládi, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatómunkánk során a gyümölcsökön megtelepedő, romlást okozó gombafajok taxonómiai azonosítását végeztük el. A penészgomba fajokat alma, meggy és szilva gyümölcsökről izoláltuk. A fajok pontos taxonómiai identifikációjához molekuláris biológiai módszereket alkalmaztunk. Megállapítottuk, a vizsgált gyümölcsfajokról legnagyobb arányban Alternaria és Monilinia fajokat sikerült azonosítanunk. A szekvenáltatás eredményeként kapott szekvenciákon bioinformatikai analízist végeztünk. A legtöbb gomba szekvenciája jelentős egyezést mutatott az adatbázisban szereplő típustörzsek deponált szekvenciáival. Összességében elmondható, hogy vizsgálataink hozzájárultak az eredményes kórokozók elleni védekezési technológia kidolgozásához, hiszen eredményes volt az elsődleges fajazonosítás.
Leírás
Kulcsszavak
ITS, mikológia, taxonómiai azonosítás, gombafajok, PCR
Forrás