DYNAMIC PRICING AND STRATEGIC CONSUMERS: CHALLENGES AND COOPERATION IN THE HOTEL SECTOR DINAMIKUS ÁRAZÁS ÉS STRATÉGIAI FOGYASZTÓK: KIHÍVÁSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A HOTELSZEKTORBAN

Fájlok
Dátum
Szerzők
Fazekas, Lajos Róbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
A few decades ago dynamic pricing was a magic word in hotel industry. It was considered a mythic activity, and therefore, operators and owners expected that its introduction would result in a drastic increase in profitability. Then it turned out that it required systematic data collection, the best possible IT background in terms of the resources, and the presence of specialists. It can be accepted as a fact, that those who stayed out were left behind. However, which direction did those who joined take? What did they achieve? It became an independent activity with several trends and connection points. It can rightly be called the cornerstone of hotel industry yield management. In my review, I intend to show the present state of the hotel industry in the area of dynamic pricing. However, the representatives of each trend have a common goal: maximising their revenues in the long term.
Néhány évtizede a dinamikus árazás varázsszónak számított a szállodaiparban. Mitikus tevékenység, amelynek bevezetésétől az üzemeltetők, tulajdonosok a jövedelmezőség drasztikus növekedését várták. Aztán kiderült szisztematikus adatgyűjtés, az erőforrások által megengedett, lehető legjobb informatikai háttér és szakember szükséges hozzá. Tényként kezelhető, hogy aki kimaradt az lemaradt. Azonban aki beszállt, merre indult? Hová jutott? Önálló, sok irányzattal és kapcsolódási ponttal rendelkező tevékenységgé vált. Joggal nevezhetjük a szállodaipari yield management alapkövének. Áttekintésemben bemutatom, ma hol tart a szállodaipar a dinamikus árképzés területén. Az egyes irányzatok képviselőinek szeme előtt azonban egyetlen cél lebeg, a bevétel hosszútávú maximalizálása.
Kulcsszavak
mesterséges intelligencia stratégiai fogyasztó perszonalizáció co-creation
Forrás
Gyűjtemények